Najlepszy test IQ w internecie!

Dlaczego ten test na inteligencję jest wyjątkowy?


Prezentujemy bowiem prawdziwy i wiarygodny test na IQ pozwalający na precyzyjne zbadanie ilorazu inteligencji każdej osoby. Test prezentowany przez nas jest w pełni profesjonalnym narzędziem mogącym służyć do pomiaru ludzkiej inteligencji. Został on specjalnie dostosowany do tego, by mierzyć wyłącznie poziom sprawności intelektualnej i jest całkowicie niezależny od wieku, wykształcenia oraz innych czynników.

Sprawdź swoje IQ!
test na inteligencję - test-iq.live

Na czym polega prawdziwy test na inteligencję?


Test IQ potocznie zwany testem na inteligencję jest narzędziem pozwalającym na zmierzenie ilorazu inteligencji osoby badanej. Nie ma jednego, modelowego testu, który służyłby do robienia pomiarów, podlegają one bowiem nieustannym modyfikacjom. W internecie stosunkowo nietrudno znaleźć możemy kilka różnych wersji testu na IQ w wersji polskiej do rozwiązania. Niestety testy te są zróżnicowane nie tylko pod względem pytań, ale również i poziomu trudności i z tego tytułu ciężko uznać je za obiektywne narzędzia do badania poziomu ilorazu inteligencji. Prawdziwe testy inteligencji naturalnie mogą i powinny różnić się pytaniami, bowiem nie ma dwóch takich samych testów co jest oczywistą oczywistością. :) Są jednak składniki, które klasyczny test na inteligencję powinien i musi posiadać, jeżeli uważany ma być za wiarygodną i obiektywną metodę do oceny sprawności intelektualnej. Powinien przede wszystkim zawierać pytania nie tylko z zakresu nauki, ale też różnych obszarów życia. Oprócz samych pytań koniecznie powinnen posiadać również pewien zakres łamigłówek logicznych, jak i zagadki na inteligencję. Część tych zadań do rozwiązania stanowi tak naprawdę charakterystyczny test na logikę i niezwykle trafnie pozwala ocenić sprawność logicznego myślenia u konkretnej osoby. Głównym celem testów jest pomiar umiejętności arytmetycznych, analitycznych, skojarzeniowych, przestrzennych i językowych. Zadania do wykonania mają charakter przekrojowy, a wyniki stanowią sumę zdobywanych punktów.


W ogólnym zarysie celem testu IQ powinno być kompleksowe i zarazem przekrojowe sprawdzenie poziomu inteligencji poprzez weryfikację umiejętności: arytmetycznych, analitycznych, skojarzeniowych, przestrzennych i językowych. Zadania do wykonania muszą być precyzyjne i mieć jednoznaczne rozwiązanie. Poprawna odpowiedź jest dodatnio punktowana, natomiast zła odpowiedź lub brak odpowiedzi oznacza 0 punktów, a wyniki stanowią sumę zdobywanych punktów. Rezultaty testów bywają niekiedy dosyć zaskakujące, ponieważ sprawdzają one umiejętności niezależne od zdobytego wykształcenia i doświadczeń. Często zdarza się tak, że osoba z teoretycznie słabszym wykształceniem, zdobywa wyższy wynik od uznanego profesora.


Test IQ rekomendowany przez nas posiada wszystkie atrybuty opisane powyżej, dlatego też polecamy "podjęcie rękawicy" i zachęcamy do spróbowania swoich sił w jego rozwiązaniu. W rzeczywistości mało kto miał kiedykolwiek okazję do rozwiązywania prawdziwego testu na inteligencję, a już z całą pewnością mało kto zna i pamięta swój wynik z takiego testu.

Skala testu IQ

Iloraz inteligencji w granicach 84 do 116 jest uznawany za średnią. Około 50% naszej populacji ma wartość IQ właśnie na poziomie średnim. Tylko 13% populacji mieści się w przedziale od 117 do 147, zaś 1,5% mieszkańców Ziemi zalicza się do geniuszy. Niska inteligencja charakteryzuje się zakresem 68 - 83. Wyniki poniżej 70 oznaczają w kolejności malejącej kretynizm, idiotyzm i imbecylizm. Kretynów można uczyć i trenować; idiotów można trenować, zaś imbecyli nie da się ani uczyć, ani trenować. Fakt posiadania określonego statusu w życiu nie musi jednak mieć przełożenia na posiadaną inteligencję. Dla przykładu, robotnik może mieć iloraz inteligencji powyżej 125.

Rozpocznij test IQ
iq skala

5 powodów dla których warto znać swoje IQ:

1.Pracodawcy bardzo często na rozmowach rekrutacyjnych zadają pytanie kandydatom o ich iloraz inteligencji
2. Na niektórych uczelniach, przeważnie zagranicą test IQ rozwiązuje się w trakcie naboru
3. Wysoki poziom intelektualny może być powodem do dumy i zwiększa pewność siebie
4. Wysokie IQ zwiększa naszą atrakcyjność w oczach płci przeciwnej! Jeżeli uważasz, że brakuje Ci nieco urody lub wdzięku już wiesz czym możesz zaimponować partnerowi lub partnerce! :)
5. Badania dowodzą, że osoby z wysokim IQ częściej osiągają sukces w życiu!

IQ znanych osób

Poznaj iloraz inteligencji sławnych osób: naukowców, gwiazd, polityków, artystów. Sprawdź sam, czy wysoki poziom intelektu jest kluczem do sukcesu w życiu.

Sprawdź swoje IQ i polub naszą stronę na Facebooku i innych Social Media